[Warszawa] Izabela Jąderek

Biogram:

Psycholog seksuolog, edukatorka seksualna, polsko-angielski trener umiejętności psychospołecznych, wykładowca akademicki.

Jestem absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej na kierunku psychologia kliniczna, gdzie kontynuuję studia w celu uzyskania tytułu Doktora. Jestem również absolwentką seksuologii klinicznej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, studiów rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne. Edukację seksualną ukończyłam w Fundacji Promocji Zdrowia Seksualnego, a Instytut Edukacji Społecznej i National Open College w Wielkiej Brytanii certyfikują moje kompetencje trenerskie. Międzynarodowe Stowarzyszenie IIC akredytuje mój dyplom z zakresu Life Coachingu.

Od kilku lat współpracuję z organizacjami pozarządowymi (Fundacja Promocji Zdrowia Seksualnego, Fundacja Trans-Fuzja, Stowarszyszenie Akceptacja), zajmującymi się upowszechnianiem wiedzy o znaczeniu seksualności, a także pomocą i wszechstronnym wspieraniem osób narażonych na wykluczenia społeczne. Działam na rzecz promowania zdrowia seksualnego, przygotowuję programy z zakresu edukacji seksualnej, prowadzę zajęcia z tego obszaru z młodzieżą, rodzicami i nauczycielami, przygotowuję warsztaty z rozwoju własnej seksualności, prowadzę wykłady oraz szkolenia.

Swoje umiejętności doskonaliłam w II Klinice Psychiatrycznej Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego, jak również w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia Szpitala Nowowiejskiego. Mam doświadczenie w pracy terapeutycznej z osobami z zaburzeniami psychicznymi i w ich treningu behawioralnym oraz w psychoedukacji osób dorosłych, młodzieży i dzieci.

Na co dzień zajmuję się pracą – indywidualną i grupową – nad problemami w relacjach, w bliskich związkach i w funkcjonowaniu psychoseksualnym. Pomagam w problemach związanych z tożsamością płciową (transpłciowość), orientacją seksualną (coming out, dyskryminacja, brak akceptacji własnej orientacji), relacjami niemonogamicznymi (np. poliamoria), zazdrością, zdradą, brakiem satysfakcji ze sfery seksualnej. Pomagam poradzić sobie z poczuciem niskiej wartości, długotrwałym stresem, lękiem, zaburzeniami nastroju, brakiem motywacji, mobbingiem.

Towarzyszę w ‘odnajdywaniu siebie’.

Izabela_Jaderek

W czym pomagam?

  • zaburzenia seksualne
  • kryzys w związku
  • uzależnienie od seksu
  • problemy wychowawcze
  • stres
  • transpłciowość
  • problemy osobowościowe
  • obniżony nastrój
  • brak motywacji

Gdzie mnie znajdziesz?

Kontakt ze mną: