[Trójmiasto] Katarzyna Dułak

Biogram:

Katarzyna Dułak – psycholog-seksuolog, psychoterapeutka oraz trenerka antydyskryminacyjna specjalizująca się w tematyce płci i seksualności.

Doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi i młodzieżą zdobywałam w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz poradniach świadczących pomoc psychologiczną, zarówno w kraju, jak i na zagranicznych stażach, m.in.: współpraca z Kliniką Położnictwa Instytutu Położnictwa i Chorób Kobiecych Akademii Medycznej w Gdańsku (Gdańsk, 2005-2006), Robinia Care Group (Derby, 2006-2007), Independence Homes (Londyn, 2007). Od 2008 roku pracuję w Poradni Zdrowia Psychoseksualnego „BezTabu” w Gdańsku, gdzie zajmuję się psychoterapią, poradnictwem psychologiczno-seksuologicznym i edukacją.

Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Gdańskim, Queer Studies, Akademii Treningu Antydyskryminacyjnego, Szkoły Facylitacji Społecznej na Rzecz Równości i Różnorodności. W zakresie seksuologii kształciłam się m.in w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego i na Uniwersytecie Gdańskim. Ukończyłam kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (BSFT 2013), a umiejętności psychoterapeutyczne doskonalę w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie. Różnorodne podejścia w pracy trenerskiej i terapeutycznej,  poszerzyły moją perspektywę i wzbogaciły o cenne koncepcje i metody pracy. Wybór podejścia i metod uzależniam od indywidualnych potrzeb, co weryfikuje się w trakcie spotkań terapeutycznych.

Moją obecna perspektywa wiąże się doświadczeniami aktywistycznymi i aktywnym uczestnictwem w wielu krajowych oraz międzynarodowych szkoleniach i konferencjach z zakresu seksualności, przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji, tematyki Queer i LGBT (Niemcy, Hiszpania, Słowacja, Włochy, Wielka Brytania). Jestem współtwórczynią grupy „Edukacja BezTabu”, która od 2007 roku zajmuje się edukacją seksualną i antydyskryminacyjną. Od 10 lat współpracuję z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji osób LGBT (m.in. Kampania Przeciw Homofobii, Stowarzyszenie na rzecz Osób LGBTQ Tolerado, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, IGLYO).

Moje zaangażowanie w edukację zaowocowało publikacjami, w których prezentuję własne, i adaptuję zagraniczne, metody pracy edukacyjnej-reedukacyjnej i terapeutycznej, m.in.: „Edukacja Bez Tabu. Podręcznik do prowadzenia zajęć z młodzieżą na temat seksualności i relacji międzyludzkich”, CWPS 2009. Jestem też autorką i współautorką publikacji dotyczących wsparcia psychologicznego dla osób LGBTQ, m.in. „Przemoc i uwłasnowolnienie. Wsparcie psychologiczne dla osób LGBTQ”, KPH 2013; „Specjaliści zawodów pomocowych wobec ludzkiej różnorodności płciowej”, UG 2012.

W doświadczeniu trenerskim mam pracę z różnorodnymi grupami. Szczególnie ważna była dla mnie praca z terapeutami i terapeutkami oraz osobami zajmującymi się poradnictwem, terapią i edukacją. Prowadziłam (i nadal prowadzę) warsztaty i szkolenia (ponad 2000 godzin) z zakresu:

 • wsparcia psychologicznego osób LGBTQ – warsztaty dla psychoterapeutów i psychoterapeutek;
 • warsztaty terapeutyczne i wzmacniające dla osób LGBTQ;
 • warsztaty terapeutyczne dla dzieci wychowujących się w rodzinach tworzonych przez pary jednopłciowe;
 • warsztaty kształcące edukatorów i edukatorki seksualne i antydyskryminacyjne
 • warsztaty wrażliwości genderowej dla młodzieży i osób dorosłych;
 • warsztaty antydyskryminacyjne dla młodzieży i osób dorosłych;
 • warsztaty dotyczące tożsamości płciowej, transpłciowości, transseksualności, różnorodności płciowej dla specjalistów/specjalistek i studentek/studentów zawodów pomocowych;
 • warsztaty dotyczące różnorodności seksualnej, heteronormatywności, jej uwarunkowań i konsekwencji dla specjalistów/specjalistek i studentek/studentów zawodów pomocowych;
 • warsztaty dotyczące psychospołecznych aspektów funkcjonowania osób o nienormatywnej seksualności dla osób dorosłych;
 • warsztaty przygotowujące asystentów i asystentek ds. przemocy motywowanej nienawiścią;
 • warsztaty zwiększające umiejętność reagowania na przejawy przemocy i dyskryminacji dla młodzieży i osób dorosłych.

Katarzyna-Dulak

 

W czym pomagam?

 • kompleksowa pomoc psychologiczna psychoterapia – szczególnie zapraszam osoby homoseksualne, biseksualne, transpłciowe, interseksualne, członków/inie ich rodzin, przyjaciół, a także osoby o nienormatywnej seksualności.
 • wszechstronna pomoc seksuologiczna: indywidualna, partnerska oraz rodzinna – niezależnie od płci, orientacji seksualnej oraz tożsamości płciowej klientów/ek, w tym również w zakresie seksualności dziecięcej,

Gdzie mnie znajdziesz?

Kontakt do mnie

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clearPost Comment