Czym jest przemoc?

Przemocowe zachowanie to takie, które spełnia wszystkie cztery warunki:

Intencjonalne działanie lub zaniechanie działania

Intencjonalne działanie oznacza, że osoba podejmuje działanie (bądź rezygnuje z niego) świadomie, kierowana jakąś intencją. Nie musi chcieć stosować przemocy – przeciwnie, często jej intencje są szlachetne. Często sądzi, że lepiej wie, co dla drugiej osoby jest najlepsze i daje sobie prawo do decydowania w jej imieniu, równocześnie oczekując podporządkowania. Jej życzenia, oczekiwania i potrzeby są jedynymi słusznymi.

Wyraźna przewaga jednej osoby nad drugą

Wyraźna przewaga może mieć charakter fizyczny, ale nie musi. Może też wynikać z wieku, dochodów, stanowiska, wykształcenia, stanu zdrowia, lepszej sytuacji finansowej, przynależności do grupy uprzywilejowanej itd. Osoba stosująca przemoc wykorzystuje swoją przewagę, by wymusić podporządkowanie. Jeżeli ten warunek nie jest spełniony, mówimy o zachowaniach agresywnych, a nie przemocowych.

Zachowanie jednej osoby narusza prawa i dobra osobiste drugiej

Osoba stosująca przemoc daje sobie prawo, by potraktować drugą jak przedmiot. Narusza nietykalność fizyczną drugiej osoby, jej godność osobistą, przekracza granice prywatności i intymności, zawłaszcza lub niszczy jej rzeczy. Nie liczy się z jej uczuciami i potrzebami, ignoruje prośby i protesty.

Działanie powoduje krzywdę i cierpienie osoby doznającej przemocy

Szkody powstałe w wyniku przemocy nie muszą wystąpić od razu. Mogą mieć charakter fizyczny, psychiczny, majątkowy, społeczny… Do takich szkód mogą należeć np.: zadrapania i siniaki, uszkodzone meble, bezsenność, ataki paniki i stany depresyjne, utrata reputacji.

Gdzie osoba transpłciowa może doznawać przemocy?

Wariant 1: W moim domu zawsze była przemoc

Krzyki, drwiny, wyzwiska, nadmierne wymagania, bicie, molestowanie seksualne, zaniedbywanie etc. po prostu są, bez względu na to, czy osoba transpłciowa mówi o sobie, czy też nie.

Jeżeli ta sytuacja Cię dotyczy, pamiętaj, że masz prawo do pomocy ze strony Policji, Ośrodków Pomocy Społecznej, swojej szkoły, placówek ochrony zdrowia etc.

Wariant 2: Moja rodzina mnie nie akceptuje

W rodzinie jest w miarę OK do czasu aż rodzina dowiaduje się o transpłciowości jednego ze swoich członków. Nie jest w stanie tego zaakceptować, więc zaczyna tę osobę poniżać, wyzywać, niszczyć ubrania, odcina dostęp do Internetu, kontroluje, zabrania spotykać się z innymi osobami transpłciowymi, etc. Wszystko „dla dobra” tej osoby lub aby ją kontrolować, by nie mogła być sobą.

To też jest przemoc. Jeżeli jesteś w tej sytuacji, również masz prawo do pomocy ze strony wszystkich tych instytucji. Także jeśli nie masz jeszcze 18 lat!

Brak akceptacji transpłciowości nie usprawiedliwia stosowania przemocy.

Wariant 1: Jestem osobą trans, jestem w przemocowym związku

Osoba transpłciowa wchodzi w przemocowy związek, w którym doznaje jakiejś formy przemocy (lub ją stosuje).

Wariant 2: "Chcę" być w przemocowym związku, bo się nie akceptuję

Osoba transpłciowa celowo szuka kogoś, kto by jej nie szanował i nie akceptował, ponieważ obawia się być obiektem fetyszu. Brak akceptacji transpłciowości jest tutaj czynnikiem ryzyka przemocy.

Wariant 3: Partner_ka dowiedział_a się o mojej transpłciowości

Osoba transpłciowa wchodzi w związek, ukrywając fakt swojej transpłciowości. Z czasem partner_ka dowiaduje się o tym od osoby transpłciowej i, mając nieprzepracowaną transfobię, reaguje przemocą.

W przygotowaniu
W przygotowaniu
W przygotowaniu
W przygotowaniu
W przygotowaniu

We wszystkich tych sytuacjach osoba transpłciowa ma prawo do pomocy!